Gdzie można wstawiać automaty vendingowe?

Gdzie można wstawiać automaty vendingowe

Automat vendingowy, nazywany także automatem sprzedającym, pozwala znacząco poszerzyć sieć dystrybucji towarów. Niemniej jednak kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca, w którym stanie tego typu urządzenie, tak aby mogła z niego skorzystać, jak największa liczba klientów. Czy automat vendingowy może stać w dowolnym miejscu? Gdzie najlepiej go postawić? Odpowiedzi udzielamy w poniższym artykule. Życzymy przyjemnej lektury!

Uregulowania prawne

Automaty sprzedające nie są wyjęte spod regulacji prawnych, dlatego należy o nich bezwzględnie pamiętać, wybierając odpowiednią lokalizację. Co do zasady, nie mogą one zostać postawione w dowolnym miejscu, bez względu na to, czy chodzi o przestrzeń publiczną, czy prywatną. Automaty vendingowe najczęściej można spotkać w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak na przykład dworce komunikacji miejskiej czy szkoły. Niemniej jednak uprzednio należy uzyskać pozwolenie zarządcy, aby automat mógł stanąć w wybranej lokalizacji. Zarządca, wydając zgodę, bierze pod uwagę między innymi towar, jaki będzie dostępny w automatach. Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku placówek prywatnych. Warto mieć świadomość, że zarządcy czy organy władzy nie mają obowiązku wydawania zgód właścicielom automatów vendingowych na ustawianie ich w wybranych przez siebie miejscach. 

Gdzie ustawić automaty vendingowe, aby przynosiły oczekiwane zyski?

Gdzie można wstawiać automaty vendingowe

Automat sprzedający powinien stanąć w miejscu o dużym natężeniu ruchu, tak aby z jego oferty mogła korzystać, jak największa liczba klientów. Mowa tutaj przede wszystkim o następujących punktach:

  • szpitale,
  • dworce komunikacji miejskiej,
  • szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • galerie handlowe,
  • biurowce,
  • sklepy detaliczne.

Automat vendingowy powinien stać w widocznym miejscu, ale nie może jednocześnie w żaden sposób zaburzać normalnego przepływu ruchu. W praktyce oznacza to, że niemożliwe jest ustawienie go na przykład na drodze ewakuacyjnej. W tym kontekście trudno o jednoznaczne regulacje natury prawnej – najczęściej można znaleźć je w przepisach szczegółowych i odnoszą się one nie tylko do samych automatów sprzedających, ale również innych elementów czy akcesoriów. Bardzo istotną kwestią jest dobór odpowiedniego asortymentu, w zależności od potrzeb osób, które przebywają w danym miejscu. Przykładowo, w szpitalach oczekiwane zyski przynosić będą automaty z żywnością lub napojami, podobnie jak w uczelniach wyższych czy szkołach. 

Automaty vendingowe na ulicach?

W Polsce uliczne automaty vendingowe nie przyjęły się jeszcze zbyt dobrze. Można spotkać je głównie w miejscowościach turystycznych, jednak nie wpisały się, na razie, w krajobrazy miejskie. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że automat sprzedażowy może być postawiony np. na chodniku. Ważne natomiast, aby przestrzegać w tym kontekście istotnych regulacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że chodnik pozostaje do dyspozycji pieszych – nie można więc ustawić automatu na całej jego szerokości. Automaty nie mogą też, podobnie jak w przypadku lokalizacji wewnątrz budynków, zaburzać normalnego przepływu ruchu. Niedopuszczalne jest więc stawianie ich na przejazdach czy przejściach. Właściciele automatów, zanim rozpoczną handel, muszą uzyskać zgodę na postawienie swojego sprzętu w wybranym miejscu. Najczęściej wydają ją władze gminy, chyba że chodzi o drogę, która jest własnością prywatną. 

Jak wygląda procedura ustawiania automatów vendingowych?

Chcąc ustawić automat vendingowy w wybranej lokalizacji, należy zgłosić się do właściciela czy zarządcy posesji lub nieruchomości. Ten, po przeanalizowaniu wniosku oraz obowiązujących przepisów (np. z zakresu BHP), może wydać zgodę bądź odmówić jej udzielenia. Zazwyczaj za sam fakt udostępnienia powierzchni handlowej pobierana jest stosowna prowizja, jednak w tym kontekście szczegółowe regulacje zawiera umowa. Dla właściciela automatu vendingowego kluczowy jest wybór odpowiedniej lokalizacji, która pozwoli mu osiągać zamierzone zyski. Tymczasem właściciele powierzchni użytkowej również mogą skorzystać z automatów, i to nie tylko w ramach otrzymywanej prowizji, ale również dzięki zwiększonemu natężeniu ruchu w konkretnym miejscu.